koordynator: Ewa Konieczna
prawa i lewa ręka koordynatora: Krystian Kołodziej i Zbigniew Pranke

bramka: Jarek Miszczak, Kuba Mirr
szatnia: Agnieszka Zembek, Diana Garsztka
noclegownia: Maciej Więcek
prelekcje: Miriam Biedak
panele: Agnieszka Jeżewska
Manga i Anime: Zbigniew Pranke, Ewa Konieczna
bitewniaki: Michał Kowalski
karcianki: Marek Błauciak
kino: Sebastian Piesiak, Filip Głazik
księgarnia: Kasia Orłowska, Agnieszka Jeżewska
sekcja Aikido: Zbigniew Pranke
bractwo „Durandal”: Krystian Kołodziej

Historia (bardzo krótka i ogólna) KF „Hobbita”

Klub powstał około 1985 r. – dane są niepewne i sporne. W każdym razie dawno. Założył go doktor Krzysztof Domagalski. Stan pierwotny liczył ok. 10-12 osób. Potem coraz mniej, aż ustabilizował się na poziomie 4-5 osób. Klub tułał się po prywatnych lokalach aż ok. 1995r. nastąpił cud i udało się zdobyć własne pomieszczenie, tzn. przydzielono nam je przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Piast” z Złotowie, (przy której zresztą Klub powstał). I tak już zostało. Liczba członków wahała się dość znacznie, obecnie jest około 20 osób.